Vi tar miljöarbetet på allvar

Miljöaspekten är oerhört viktig och vi arbetar aktivt med att minimera vår miljöpåverkan på flera olika plan. Vi håller oss i framkant när det gäller testning av nya material och processer och tar del av branschens snabba utveckling. Vi följer utvecklingen inom nya miljömaterial med stort intresse och gör även fortlöpande tester av nya plaster.

Modern produktion

Vårt miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning efter en antagen miljöpolicy. Vi är till exempel anslutna till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen), vi samordnar våra transporter och samverkar endast med företag som själva har en sund miljöpolicy.

I vår produktion har vi skapat ett system för direktåtervinning av allt restmaterial från tillverkningen. Våra maskiner kyls av vatten i ett modernt, slutet system som är byggt på plats. Tack vare nya frekvensstyrda kompressorer, som enbart arbetar vid behov, sparar vi även in på vår energianvändning. Vi använder endast 100% grön el i produktionen.

Olika miljöplaster

Återvinningsbar plast (Enviro+)
 • Består av 50% plastråvara och 50% återvunnet material (hybrid)
 • Luktar mindre
 • Får en vitare färg än andra PCR-material
 • Lättare att färga in
 • Återvunnet material med känt ursprung (mjölkförpackningar)
 • Upphandlat retursystem
 • Ej livsmedelsgodkänd
Återvinningsbar plast (PCR)
 • Gråfärgad i sin egenfärg
 • Begränsad infärgningsmöjlighet
 • Består av insamlad plast från olika källor i konsumentledet
 • Ej livsmedelsgodkänd
PIR-material (Post industrial recycled)
 • Direktåtervinning av spill från tillverkning
 • Återvunnet material från industrin
 • Livsmedelsgodkänd
Plastmaterial med inblandning av tallolja
 • Tallolja är en restprodukt från skogsavfall
 • Minskar användningen av fossilt material
 • RSB-certifierad (Roundtable Sustainable Biomaterials) tillverkning
 • Beställaren erhåller RSB-certifikat
 • Luktfri
 • Kan färgas
 • Livsmedelsgodkänd
BIO-plast
 • Förnyelsebart, från sockerrör. Ej fossilt material
 • Materialegenskaper som konventionell plast
 • Luktfri
 • Kan färgas
 • Kan användas till 100% eller mixas med vanlig plast
 • Livsmedelsgodkänd
OCEAN plastic
 • Uppsamlade plastflaskor från haven
 • Ej livsmedelsgodkänd

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är att fortlöpande förebygga och sträva efter minimal påverkan på miljön i och från vår tillverkning av plastemballage. Detta uppfyller vi genom att:

 • Använda råvaror som har minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Förbättra utnyttjandet av plastråvaran genom direktåtervinning i produktionen.
 • Återvinna energiförluster som bildas vid produktion.
 • Samordna transporter för minskad miljöpåverkan.
 • Fortbilda och engagera vår personal i miljöfrågor.
 • Följa miljötekniken inom plastråvaror samt produktionsutrustning.
 • Använda leverantörer som har en god miljöpolicy.
 • Uppfylla de lagar och krav som ställs på oss.
 • Vara anslutna till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

Kvalitetspolicy

Vårt mål är att tillverka bästa möjliga kvalitet utifrån de krav och förväntningar som våra kunder ställer. Dit når vi genom att:

 • Använda råvaror av bästa kvalitet och som ger minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Endast använda kända och väletablerade leverantörer.
 • Göra fortlöpande kontroller i produktionen.
 • Fortbilda och engagera vår personal i kvalitetsfrågor.
 • Följa den senaste tekniken inom plastråvaror samt produktionsutrustning.
 • Sträva efter att utveckla nya tekniska lösningar som bidrar till att förbättra kvaliteten.